Category: Zimbabwe

Zimbabwe National Anthem Vocal

Zimbabwe National Anthem Text Lyrics 1. Simudzai mureza wedu wezimbabwe Yakazvarwa nomoto wechimurenga; Neropa zhinji ramagamba Tiidzivirire kumhandu dzose; Ngaikomborerwe nyika yezimbabwe. 2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Namakomo, nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, minda ipe mbesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe nyika yezimbabwe. 3. Mwari ropafadzai nyika yezimbabwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva Zambezi kusvika Limpopo, […]

Copyright Worldnationalanthem © 2017